KÉPEZŐ Komplex Művészeti Tehetséggondozó Program 2022

MEGHOSSZABBÍTJUK A JELENTKEZÉST! Jelentkezés: december 2-ig

Művészetre éhes, alkotni vágyó, kreatív diákok!
Ismét elindítjuk művészeti tehetséggondozó programunkat,
és megnyitjuk a jelentkezést az alkotni vágyó, kreatív diákok előtt!

Alapítványunk fő tevékenysége során iskolák diákjai részére olyan saját kidolgozású, kompetenciafejlesztő és interdiszciplináris módszerekkel tartott képzőművészet- és élményalapú foglalkozásokat tartunk, melynek témái, témakörei kapcsolódnak az alaptantervhez vagy a gyerekek mindennapjaihoz. Célunk az oktatás színesítése és hatékonyságának növelése interdiszciplináris alapon, segítve az egyes tantárgyak közötti párhuzamok, összefüggések megértését (történelem, földrajz, magyar irodalom, ének-zene) és mindehhez tárgyi alkotásokat kapcsolunk. 

A KÉPEZŐ Komplex Művészeti Tehetséggondozó Programmal a tehetséggondozás területén is szeretnék segítséget nyújtani a gyerekeknek.

A művészeti témájú, élmény- és alkotásközpontú program a művészet és a vizuális nevelés eszköztárát felhasználva olyan komplex, elméletet és gyakorlatot ötvöző foglalkozássorozat, amely kibontakoztatja a művészetek iránt érdeklődő, tehetséges gyermekek szellemi és gyakorlati képességeit, továbbá fontos szerepet kap a személyiség- és kreativitásfejlesztés, tudásbővítés. A foglakozás során több tudományterületet érintve ismerkedünk meg különböző művészeti stílusokkal és alkotókkal, ezzel párhuzamosan a gyakorlati órán kipróbálhatnak olyan anyagokat és technikákat, amelyek során felfedezhetik az alkotás örömét. . 

A közelmúltban eredményesen vettünk részt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Tehetség Program „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című, NTP-INNOV-22 kódszámú pályázati programján, melynek révén 60 gyermek ingyenesen vehet részt az említett, és a mellékelt munkatervben részletesen ismertetett tehetséggondozó foglalkozásokon.

Korosztály: 3-4. osztályos diákok (20 fő), 7-8. osztályos diákok (20 fő), 9-10. osztályos diákok (20 fő)

Helyszín: KÉPEZŐ 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/A

Foglalkozások ideje és gyakorisága: heti 1x keddenként (9-10. évfolyam), szerdánként (7-8. évfolyam) és csütörtökönként (3-4. évfolyam) 15.30-17.30 óráig, 2023. január 9-től 2023. június közepéig.

A szakmai programunk megvalósítása a 2022/23-es tanév második félévében, január 9–től kezdődik.

A tehetséggondozó program első lépése a tehetségazonosítás és beválogatás, melyre 2022. október-novemberében kerül sor.

A tehetség azonosítása menete: 

1. Jelentkezés a programra az űrlap kitöltésével. 

Jelentkezési határidő: 2022. december 2.

2. Ezt követően, e-mailben megküldjük kitöltésre a kreativitást, motivációt és vizuális képességet érintő önértékelő kérdőíveket. A beválogatás fontos szempontja a diák egyéni motivációja, melyet pályáztatás útján mérünk fel. Az elért mérési eredmények alapján kerülnek be a gyerekek a tehetséggondozó programba.

A kérdőívek visszaküldésének határideje: 2022. december 10.
A kérdőívek visszaküldésének módja:
személyesen vagy postán: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/A
e-mailen: hello@kepezo.hu

Résztvevők kiértesítése: 2022. december 15.
A program kezdete: 2023. január 9-i hét.