Kik vagyunk?

Elhivatott szakemberek vagyunk, akik a művészet
felszabadító erejét teszik kézzelfoghatóvá
és elvihetővé. Nem mindennapi élményt adunk
a mindennapokra. Nem csak befogadni
segítünk, hanem elfogadni.

Hiánypótló

Nevelő

Fejlesztő

KÉPEZŐ

Missziónk

Megszelídítjük a művészetet. Fogyaszthatóvá
és értelmezhetővé tesszük azt. A művészet elidegenítő
hatásait fejtjük le és tesszük emészthetővé mindenki
számára. Hisszük, hogy a művészet értelmezésének
és értékelésének kulcsszerepe van egy kreatívabb
és nyitottabb, befogadó társadalom felépítésében.