Kérjük, támogassa alapítványunkat, hogy alábbi céljainkat megvalósíthassuk.

 

Az alapítvány célja egyrészt oktatás-nevelési tevékenység, valamint ismeretterjesztés, képességfejlesztés és tehetséggondozás, mely a képzőművészet bevonásával elősegíti a gyermekek fiatalok harmonikus lelki és értelmi fejlődését, készségeik, képességeik, ismereteik és műveltségük tudatok fejlesztését, életkori sajátosságaiknak megfelelően.
További célunk a hazai és nemzetközi képzőművészet és a kulturális hagyományok megismertetése a társadalom számára, szem előtt tartva egy érzékeny és művészetekre fogékony társadalom megteremtését, a társadalmi leszakadás megakadályozását, a fenntartható fejlődésre való nevelést és az egész életen át tartó tanulást.

 

Az alapítvány tevékenysége

Képzőművészet-alapú oktatás-nevelés, ismeretterjesztés, művészeti értékek megismertetése interdiszciplináris módon.
Gyermekek részére iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységek, illetve tanórákhoz köthető elméleti, készség- és kompetenciafejlesztő, a tanulást segítő foglalkozások, továbbá gyakorlati alkotófoglalkozások.
Képzőművészet-alapú gyermek-, ifjúsági- és felnőttoktatási foglalkozások, szakkörök, képzések, programok megszervezése, lebonyolítása és tárgyi feltételeinek megteremtése,
Oktatást, nevelést, képességfejlesztését, ismeretterjesztést szolgáló, az alapítvány által szervezett és/vagy rendezett kulturális rendezvények, kiállítások támogatása.
Képzőművészet fókuszú gyermek- és ifjúsági közösségek létrehozásának kezdeményezése és támogatása, a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő művészeti programok szervezésével és lebonyolításával, közösségi tér biztosításával.

 

Az alapítványunkról további információt az alábbi e-mail címen keresztűl kaphatnak:
alapitvany@kepezo.hu

 

KÉPEZŐ Oktatási és Kulturális Alapítvány
adószám: 19306940-1-43
bankszámlaszám: 11702081-21454222-00000000