MŰVÉSZETTERÁPIA

A művészetterápiás eszközökkel megtartott foglalkozások során az önismeret elmélyítésére és a személyes és szakmai kompetenciák fejlesztésére helyezzük a hangsúlyt.

Minden egyes foglalkozás vagy foglalkozás-sorozat összeállításakor figyelembe vesszük az összes felmerülő igényt.

Hogyan működik?

A workshopok résztvevői megtapasztalhatják a képzőművészeti technikák kreativitást fejlesztő, rekreációs, változásra, életörömre és fejlődésre inspiráló hatását és az alkotói folyamatban résztvevő csoport megtartó, támogató közegét. A művészetterápiás alkotói tevékenység hozzájárul a pozitív énkép és önismeret fejlesztéséhez. A módszer tematikája és eszköztára kilépést biztosít a mindennapok ismétlődő világából.

A művészetterápia fókuszterületei, a workshopok lehetséges elemei:

 • mindfulness
 • a szabad önkifejezés és kreativitás megtapasztalása a vizuális alkotó tevékenység során
 • ön-, és társismeret fejlesztése
 • stresszoldás
 • a reziliencia képességének erősítése
 • burnout megelőzése
 • egyéni-, páros, vagy csoportos gyakorlatok
 • együttműködés fejlesztése

A workshopok alkotófoglalkozásokkal egészülnek ki.

Lehetőségek:
• félnapos workshop (4 óra) – max. 10 fő
• egész napos workshop (8 óra 1 órás ebédszünettel) – max. 10 fő
• több alkalmas  workshop – 4 x fél nap – max 10 fő

Angol nyelvű tréninget is vállalunk.

Vezetői művészetterápiás workshop

A modern vezetőnek számos kihívással kell megküzdenie, ezek közül a munkavállalóival való kapcsolat kezelése új kihívás elé állítja őt. A kollégákkal való jó kapcsolat nemcsak a munkahelyi hangulatot határozza meg, hanem a teljesítményben is mérhető.

A tehetséges munkatársak hosszabb távú megtartásához motiválásához olyan vezetői kompetenciák szükségesek, melyeket folyamatosan fejlesztenünk kell.

A vezetőknek tartott közös workshopjaink ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztésben segít. Olyan pszichés készségeket tudatosíthatunk magunkban általa, amelyek alkalmazása egy vezető részéről napi szintű elvárás, hiányuk pedig számos veszteséghez vezethet.

A művészetterápiás foglalkozás célja:

A kreatív alkotó foglalkozások célja a vezetők érzelmi intelligenciájának és rezilienciájának fejlesztése, mely így segíthet a munkatársak motivációját és elköteleződését fenntartani, valamint a beosztottak képességeit felismerni és azokat produktív módon becsatornázni egy szervezet működésébe.

A művészetterápiás workshopok során mélyül az önismeret és tudatosulhatnak/újra tudatosulhatnak azok a belső erőforrások, amelyek segíthetik a többlet felelősséggel járó pozíciókból eredő stresszel való megküzdést és növelik a rezilienciát. Hozzájárulnak a munka és magánélet optimális egyensúlyának megteremtéséhez.

Ajánlatot kérek

Reziliencia képesség erősítő workshop

Mi az a reziliencia?

A fogalom a kihívásokhoz való pozitív alkalmazkodás képességét jelenti. Általában nehéz helyzetekben van szükségünk erre a képességünkre. Milyen gyorsan tudjuk visszanyerni az egyensúlyunkat? Hogyan éljük meg a nehézséget?  Ezek milyen hatással vannak a további életünkre? Mit gondolunk a változásról? Hogyan alkalmazkodunk? Vannak-e kész, a gyermekkorunkból hozott kész válaszaink? Milyen erőforrásaink vannak? Mire tudunk támaszkodni egy nehéz helyzetben? Ilyen erőforrás például: énerő, énidentitás, tudás, kapcsolat, támogatókör, család, megküzdési stratégiák, kultúra, vallás, művészet, stabilitás, (preventív) egészégtudatosság, anyagi javak.

Mikor ajánlott, mikor van szükség a reziliencia erősítésére?

 • Ha úgy érezzük, hogy mindennapi munkánk során nehezen kezeljük a változásokat.
 • Ha fejleszteni szeretnénk önmagunkban a stressz hatásaival szembeni rugalmas ellenálló képességünket.
 • Ha vezetőként lelki edzettségre szeretnénk szert tenni.
 • Ha a munkahelyünkön szerzett (akár fájó) tapasztalatainkat pozitívan szeretnénk megélni és konstruktívan felhasználni. saját hasznára tudja formálni, kihívásként kezelni a stresszt kiváltó eseményeket, konfliktusokat.
 • Ha a stresszt kiváltó eseményeket, konfliktusokat kihívásként szeretnénk kezelni.

A művészetterápia fókuszterületei, a Reziliencia workshopok lehetséges elemei:

 • az érzelmi intelligencia a fejlesztése
 • (új) belső erőforrások felfedezése
 • új, kreatív oldalunk megismerése
 • sokféle nézőpont tudatosítása
 • belső mintáink felismerése
 • önbecsülés erősítése
 • a válságban lévő lehetőség felfedezése
 • a kihívás tudatosítása, nem a problémáé
 • nyitottság növelése az új dolgok felé
 • elfogadás növelése
 • az együttműködési készség fejlesztése
Ajánlatot kérek

A burnout megelőzése, tudatosítása

Mi a burnout?
A burnout, azaz kiégés a túlzott és tartós mentális-fizikai igénybevétel következtében jön létre. Nagy gondot okozhat mind személyes szinten, mind a munkáját végző egyén szintjén. A munkavállaló elveszíti motivációját, teljesítménye csökken, szorong.
Kockázati tényezőt jelent a megbecsülés hiánya, az állandó és nagy felelősség, ill. a jövőkép fejlődési lehetőségek hiánya. Ahhoz, hogy egy szervezet lendületesen haladjon céljai felé, elengedhetetlen embereinek jólléte.

A művészetterápiás foglalkozás célja:
A művészetterápiás alkalmak során érintjük a Burnout-szindróma jeleinek felismerését, valamint megelőzésének lehetséges módszereit és az alkotást, mint támogató és rekreációs eszközt alkalmazzuk a megelőzésben, vagy a már kezdődő kifáradás állapotának mérséklésében. A biztonságos, elfogadó, elvárásoktól mentes környezetben való szabad alkotás lehetősége önmagában is feszültségcsökkentő……

A művészetterápia fókuszterületei, a Burnout workshopok lehetséges elemei:

 • mindfulness
 • feszültségcsökkentés
 • a játékosságra épülő alkotó jellegű kreativitás aktivizálása
 • a fizikai- és mentális jóllét optimalizálásának lehetséges útjai
 • elengedés – változás – fejlődés – új célok kijelölése
 • a belső erőforrások felismerése, aktivizálása

A művészetterápiás foglalkozás milyen kompetenciákat fejleszt?

 • önismeret
 • stresszkezelési készség
 • konfliktuskezelési készség
 • probléma-megoldási készség
 • önbizalom
 •  relaxáció – mindfulness – az “itt és most” – ban való létezés, alkotás

Kinek: 

– vezetőknek
– csapatnak

Ajánlatot kérek

Csapatépítő művészetterápiás workshop

A kreatív alkotó folyamatban a résztvevők mélyebben megismerhetik önmagukat és kollégáikat is, így javul együttműködésük és fejlődik konfliktusmegoldási készségük. A közös alkotó folyamatban megtapasztalhatják a csapatban rejlő erőforrásokat, fejlődik a kommunikáció, a csapatszellem. A közös alkotó élmény megtapasztalása hosszú távon segíti elő a teljesítmény növekedését.

A művészetterápia fókuszterületei, a csapatépítő workshopok lehetséges elemei:

 • mindfulness
 • önismeret
 • együttműködés
 • empátia
 • az alkotás Flow élményének közösségi szintű megtapasztalása, csoportkohézió erősítése
 • a csoport erőforrásainak felismerése, tudatosítása
Ajánlatot kérek