Metzing Eszter

Alkotó tevékenységemben a folyamat alapját képezi egy kiváncsiságból gyökerező kutatói attitűd, mely során főként az emlékezés pszichológiájának különböző szegmenseivel és azok aspektusaival foglalkozom.

A tudat és tudatalatti kapcsolata, a gyermekkori, múltbeli emlékek életünkre gyakorolt behatásainak megfigyelése áll érdeklődésem középpontjában. Arra törekszem, hogy munkáimmal a hétköznapjainkra legerősebb impulzust jelentő belső tartalmak keringését, a tudatos és tudattalan pólusok közötti kiszámíthatatlan mozgás erejét hozzam felszínre vizuális lenyomatokként.

Médiumaim egyik alapja a hímzés, amellyel a monoton ismétlődő mozdulatsorozatok előre tervezettségét állítom szembe egy folyamatos improvizációs játékkal, s mindebből keletkezik egy véletlenekre bízott párbeszéd, amellyel a tudat-tudatalatti viszonyára reflektálok. Textilek, hímzett és megmunkált, roncsolt felületek találkoznak figurális, illetve leegyszerűsített, érzeteket keltő ábrázolásokkal.  a jelenlét megfoghatatlanságának terében.

Gyakran a saját életemből merítve dolgozok fel emlékképeket, környezetem eszköztárát veszem alapanyagként, majd addig formázom, míg feloldódva egy kicsapódott szimbólum leképeződésévé válnak. Így részben személyes mintákon keresztül tanulmányozom az elméleteket arról, hogy pozitív vagy negatív élmények, traumák hogyan hatnak ránk későbbi életünkben, illetve ezek a folyamatok, mennyire letapogathatóak és koordinálhatóak. A létrehozott textilmunkák és objektek ezeket a vizsgálódásaimat járják körül, emellett lehetőséget szolgálnak annak átvilágítására is, hogy egymástól független személyek belső tartalmai a látvány ingerén keresztül, miként képesek az összekapcsolódásra.